更多

  【ZCOPE】Intel 13 代 CPU 解禁!i5-13600K 效能緊貼 i9-12900K?

  Intel 13 代 CPU 正式解禁!雖然很多人焦點會是 Core i9-13900K 功耗會否很高,但小編就偏愛測試主流產品,所以這段影片會主力測試 Core i5-13600K,而經過測試 Core i5-13600K 效能竟然直逼上代 Core i9-12900K,同時還找來 Core i5-12600K 及 Ryzen 5 7600X 同場比較。


  ZCOPE!定期新片上架!

  同你分享我哋嘅數碼科技.玩樂生活!記得即刻 Like、Share 同埋訂閱我哋嘅 Channel,仲有㩒埋個鐘仔呀!請大家多多支持!!!

  YouTube: 按此
  Telegram: 按此
  IG: 按此
  FB: 按此
  Twitter: 按此

  您會感興趣的內容

  相關文章