更多

  VoLTE

  $600 幾 A1s 有四核雙卡 4G 仲有埋 VoLTE

  手機市場好兩極化,用家一係搵最平,一係搵最貴,近年平價機功能有提升,而且多了很多選擇,最近中國移動香港有新機上場,呢部 A1s 唔駛一千就可擁有,而且更係 4G 手機仲有埋 VoLTE 功能!

  更清晰通話 中國移動香港宣佈推出 VoLTE 服務

  雖然,現在講電話的時間可能愈來愈少,但利用現時技術就可以達到更清晰的通話,其實也有好處,因此本地網絡商已步入 VoLTE 通話時代,最新加入的網絡商就是中國移動香港。

  最新文章

  【MWC2024】OPPO 第三代智能眼鏡植入 AI Air Glass 3 真係做到 M:I 情節?

  MWC 除了如手機、平板等流動裝置外,穿戴式裝置也是一個熱門項目,除了首現真身的 Samsung Galaxy Ring 外,場中不乏相關新品,其中 OPPO 就展示了最新的 Air Glass 3 智能眼鏡,新一代產品更加入近年大流行的 AI 功能,有望搶佔先機。